Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Poskytované služby > Úhrady za služby

Aktuální ceník platný od 1.8.2016

 od 1.8.2016 dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění

1. Úhrada za ubytování:

Ubytování 1 lůžkový pokoj

Celkem za den

200,- Kč

 

Celkem za měsíc

6000,- Kč

Ubytování 2 lůžkový pokoj

Celkem za den

190,- Kč

 

Celkem za měsíc

5700,- Kč

Ubytování vícelůžkový pokoj

Celkem za den

180,- Kč

 

Celkem za měsíc

5400,- Kč

 2.Úhrada za stravu:

Strava

Hodnota surovin v Kč

Režie v Kč

Cena za den

Cena za měsíc

Snídaně

11,70

12,30

24,00

720,00

Přesnídávka

3,90

4,10

8,00

240,00

Oběd

31,20

32,80

64,00

1920,00

Svačina

7,80

8,20

16,00

480,00

Večeře

23,40

24,60

48,00

1440,00

Celkem

78,00

82,00

160,00

4800,00

 3.Úhrada za poskytování péče (ve výši přiznaného příspěvku na péči):

Stupeň přiznaného příspěvku na péči

Výše přiznaného příspěvku na péči tj. výše úhrady za poskytovanou péči za 1 měsíc

I. stupeň

880,- Kč

II. stupeň

4400,- Kč

III. stupeň

8800,- Kč

IV. stupeň

13200,- Kč

 Úhrada celkem za kalendářní měsíc:

Úhrada za měsíc

Ubytování

Strava

Celkem úhrada

1 lůžkový pokoj

6000,- Kč

4800,- Kč

10800,- Kč

2 lůžkový pokoj

5700,- Kč

4800,- Kč

10500,- Kč

Vícelůžkový pokoj

5400,- Kč

4800,- Kč

10200,- Kč

 Záloha úhrady (předpis) je stanoven jako součet denních částek za ubytování a stravu za jednotlivé dny v daném měsíci. K celkové částce za ubytování a stravu je vždy připočten příspěvek na péči, je-li uživateli přiznán a částka za fakultativní služby, pokud jsou uživatelem využívány (viz sazebník fakultativních služeb).

Uživateli musí po zaplacení úhrady za ubytování a stravování zůstat částka ve výši 15 % jeho příjmu. Jestliže jeho příjem nepostačuje na zaplacení plné úhrady, je tato ponížena tak, aby byla splněna zákonná podmínka minimálního příjmu ve výši 15 % zůstatku měsíčního příjmu uživatele

 

Sazebník fakultativních služeb od 1.2.2015.

Typ fakultativní služby

Sazba za fakultativní službu

Úschova věcí (vkladních knížek, cenností, hotovosti…)

   30,- Kč/měsíc

Manipulace s vkladní knížkou (uložení)

40,- Kč/úkon

Vedení depozitního účtu

   30,- Kč/měsíc

Označení prádla při nástupu

3,- Kč/kus

Náročnější oprava osobního prádla klienta (úprava délky oděvu, zúžení kalhot, výměna zipu, výměna kapesního váčku apod.)

50,- Kč/kus

Používání vlastního televizního přijímače (poplatek za el. energii)

   40,- Kč/měsíc

Používání vlastního rádiového přijímače (poplatek za el. energii)

  20,- Kč/měsíc

Používání vlastní varné konvice (poplatek za el. energii)

 10,- Kč/měsíc

Používání ost. vlastních elektrospotřebičů PC, mikrovlnná trouba aj. (poplatek za el. energii)

 20,- Kč/měsíc

Černobílý tisk (kopírování)

2,- Kč/kus

Nákup dle přání klienta (ošacení, obuv)

20,- Kč/úkon