Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktivity > Aktivizace

Aktivizace

Informace o zálibách a zájmech uživatelů jsou zjišťovány již při podání žádosti, následně při sociálním šetření a dále v individuálním a aktivizačním plánu po nástupu uživatele.

Domov pro seniory poskytuje a zajišťuje svým uživatelům aktivizační, společenské a sociálně terapeutické programy. Aktivizace jsou prováděny individuální nebo skupinovou formou, dle možností a schopností uživatelů, s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu. 

Veškeré volnočasové aktivity vyvolávají v člověku pocit uspokojení z nově nabytých schopností a dovedností. Poskytují nové zážitky, rozšiřují rozhled a hlavně zapojují uživatele do kolektivu. Aktivizace je přínosná pro upevnění fyzických a psychických sil, dále pro zachování, či zlepšení soběstačnosti. Zabraňuje nežádoucímu pocitu izolace, odvádí pozornost od pocitu osamění a přispívá k naplnění pocitu potřebnosti.

Individuální aktivity probíhají většinou v dopoledních hodinách dle pravidelného harmonogramu. Péče je věnována konkrétnímu uživateli a je při ní důležitá znalost životního příběhu (biografie). Skupinové aktivity probíhají zpravidla v odpoledních hodinách, každý uživatel má možnost vybrat si aktivitu, která ho baví a naplňuje. Jednotlivé dny v týdnu jsou spojeny s různými okruhy pravidelných aktivit.

Informace o programech a všech připravovaných akcích jsou zveřejňovány na aktualizovaných nástěnkách přístupných všem uživatelům.

Nabídka volnočasových aktivit je velmi pestrá, zahrnuje například hudební programy, divadlo, kondiční cvičení, sledování zvolených televizních programů, kinokavárna, tvořivé dílny, trénování paměti, společenské hry, individuální poslech audioprogramů, knihy i časopisy dle vlastní volby pro uživatele s vadami zraku či jinými omezeními, výlety a společenské akce.