Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktivity > Aktivizace

Aktivizace

Informace o zálibách a zájmech uživatelů jsou zjišťovány již při podání žádosti, následně při sociálním šetření a dále v individuálním a aktivizačním plánu po nástupu uživatele.

Domov pro seniory poskytuje a zajišťuje svým uživatelům aktivizační, společenské a sociálně terapeutické programy. Aktivizace jsou prováděny individuální nebo skupinovou formou, dle možností a schopností uživatelů, s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu. 

Veškeré volnočasové aktivity vyvolávají v člověku pocit uspokojení z nově nabytých schopností a dovedností. Poskytují nové zážitky, rozšiřují rozhled a hlavně zapojují uživatele do kolektivu. Aktivizace je přínosná pro upevnění fyzických a psychických sil, dále pro zachování, či zlepšení soběstačnosti. Zabraňuje nežádoucímu pocitu izolace, odvádí pozornost od pocitu osamění a přispívá k naplnění pocitu potřebnosti.

Individuální aktivity probíhají většinou v dopoledních hodinách dle pravidelného harmonogramu. Péče je věnována konkrétnímu uživateli a je při ní důležitá znalost životního příběhu (biografie). Skupinové aktivity probíhají zpravidla v odpoledních hodinách, každý uživatel má možnost vybrat si aktivitu, která ho baví a naplňuje. Jednotlivé dny v týdnu jsou spojeny s různými okruhy pravidelných aktivit.

Informace o programech a všech připravovaných akcích jsou zveřejňovány na aktualizovaných nástěnkách přístupných všem uživatelům.

Nabídka volnočasových aktivit je velmi pestrá, zahrnuje například hudební programy, divadlo, kondiční cvičení, sledování zvolených televizních a programů, kinokavárna, tvořivé dílny, trénování paměti, společenské hry, individuální poslech audioprogramů, knihy i časopisy dle vlastní volby pro uživatele s vadami zraku či jinými omezeními, výlety a společenské akce.