Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktivity > Kulturní a společenský život

Kulturní a společenský život

Cílem našeho domova je vytvořit takové prostředí, které umožní uživatelům, aby se věnovali činnostem, které mohou zvládnout, které pro ně mohou být příjemné a poutavé, dále takové, které umožňují uspokojování důležitých sociálních potřeb, ale i takové, které udržují i rozvíjejí fyzické a psychické funkce, tzn., že

  • přispívají k udržení psychické rovnováhy a posílení zdravé stránky uživatele
  • přispívají k podpoře v udržení či rozšiřování jeho kontaktů se společností 
  • podporují uživatele v aktivním využívání volného času
  • poskytují podpůrnou terapii

Společenský život

Kromě pravidelných volnočasových aktivit připravujeme i společenské akce jako jsou hudební a divadelní představení. V rámci udržování tradic oslavujeme Masopust, MDŽ, Den matek, Velikonoce, Vánoce apod.

Podporou a péčí o volný čas uživatelů a jeho účelným využitím jsou pověřeny aktivizační pracovnice domova.
Je respektováno soukromé rozhodnutí a vlastní přístup každého uživatele v otázkách využití volného času a při naplnění kulturních a sociálních potřeb. 

Duchovní služby

Bohoslužby se konají pravidelně dvakrát do měsíce. 

Každý rok je v Kostele Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě sloužena mše pro uživatele, rodinné příslušníky a zaměstnance domova.