Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktivity > Kulturní a společenský život

Kulturní a společenský život

(společenský život, volný čas a aktivizační programy)

Cílem našeho domova je vytvořit takové prostředí, které umožní klientům, aby se věnovali činnostem, které mohou zvládnout, které pro ně mohou být příjemné a poutavé, dále takové, které umožňují uspokojování důležitých sociálních potřeb, ale i takové, které udržují i rozvíjejí fyzické a psychické funkce, tzn., že

  • přispívají k udržení psychické rovnováhy a posílení zdravé stránky klienta
  • přispívají k podpoře v udržení či rozšiřování jeho kontaktů se společností či přímo
  • zprostředkovávají kontakty
  • podporují klienta v aktivním využívání volného času
  • poskytují podpůrnou terapii

Společenský život

Společenský život a dobrovolná realizace širokého spektra vlastních zájmů klientů domova je zajišťována stále se rozvíjejícími programy uvnitř zařízení.
Podporou a péčí o volný čas klientů a jeho účelným využitím je pověřena aktivizační pracovnice domova.
Je respektováno soukromé rozhodnutí a vlastní přístup každého klienta v otázkách využití volného času a při naplnění kulturních a sociálních potřeb.

Aktivizační programy

Systém aktivizačních programů a cíleně rozvíjených terapeutických přístupů a technik je veden snahou poskytovat své služby nejen lidem relativně soběstačným, ale především lidem s výrazným nedostatkem sociálních kontaktů, lidem s fyzickým a psychickým omezením či chronickou nemocí, s vyšší mírou neschopnosti samostatně aktivně využívat volný čas, kteří potřebují pomoc při kontaktu s ostatními, psychosociální podporu apod.

Pro odpočinek, zábavu, pracovní terapii a zvolené programy lze využít prostorů k tomu určených (společných prostor a společenských místností).

Informace o programech a všech připravovaných akcích jsou zveřejňovány na aktualizovaných nástěnkách přístupných všem klientům.

Systém nabízených možností v současnosti zahrnuje pravidelnou šíři společenských, společných i individuálních programů (hudební programy, vystoupení souborů, divadlo, zpěv, společné cvičení, společné sledování zvolených televizních a video programů, trénování paměti, kvízy, křížovky, společenské hry, individuální poslech audioprogramů - knihy i časopisy dle vlastní volby pro lidi s vadami zraku či jinými omezeními, výlety a společenské akce).

Duchovní služby

Bohoslužby se konají pravidelně dvakrát do měsíce.