Změna velikosti písma

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory poskytuje celodenní  péči o staré občany, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují kompletní péči a ve zvýšené formě též ošetřovatelské úkony, jež jim nemohou být zajištěny členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, a dále pro občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.

Nemohou však být přijati občané, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. 

Aktuality

02. leden 2017
30. prosinec 2016
21. prosinec 2016