Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Základní informace

Základní informace

Poslání poskytované sociální služby

V našem domově poskytujeme uživatelům sociální  pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí.

Posláním Domova pro seniory Horní Stropnice je poskytovat pobytové služby seniorům a občanům, kteří vzhledem ke svému vysokému věku a zdravotnímu stavu sníženou soběstačností nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a péči o ně nelze zajistit členy jejich rodiny, či terénními nebo ambulantními sociálními službami.

Cílová skupina

Domov pro seniory Horní Stropnice poskytuje sociální pobytové služby seniorům nad 60 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, a proto potřebují podporu a pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování základních životních potřeb, zejména při zajištění:

 • Ubytování
 • Stravování
 • Osobní hygieny
 • Péče o domácnost – úklid
 • Navazování a udržování sociálních kontaktů
 • Vyřizování osobních záležitostí a jiných činnostech

Službu neposkytujeme lidem:

 • kteří jsou soběstační,
 • kteří trpí Alzheimerovou chorobou,
 • s psychickou poruchou osobnosti, která by narušovala klidné soužití s ostatními
  uživateli,
 • s poruchami chování, s agresivními projevy a psychiatrickou diagnózou,
 • se závislostí na alkoholu, případně jinou toxikománii,
 • kteří by svým umístěním řešili pouze rodinnou bytovou situaci, ale jinak jsou
  duševně a fyzicky v pořádku,
 • s infekčními nemocemi, tuberkulózou,
 • s nutností nepřetržité lékařské péče.

 

Cíl služby

Cílem je zajistit pro uživatele adekvátní podporu tak, aby mohl udržet nebo zlepšit svoje dovednosti, sebedůvěru a možnosti svého zdravotního stavu potřebné k udržení nebo snížení míry závislosti pro život v běžném prostředí. Zajišťovat základní potřeby a vytvářet takové prostředí a podmínky, aby nešli do našeho zařízení svůj život dožít, ale mohli žít i nadále aktivním a běžným způsobem života a prožili zde důstojné a co nejklidnější stáří.

 

Cílem poskytované pobytové služby je zajistit:

 • základní životní potřeby ( ubytování, stravování, úkony péče)
 • zdravotní a ošetřovatelskou péči,
 • bezpečné prostředí,
 • podporu uživatelům při vyřizování osobních záležitostí, prosazování práv a zájmů,
 • pomoc uživatelům zprostředkovat kontakt se službami a komunitou uvnitř i vně zařízení,
 • příležitosti pro kontakty s rodinou,
 • podporu a posilování skutečných schopností a zájmů uživatele,
 • aktivní pomoc ve využívání volného času.