Změna velikosti písma

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice je příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem. Činnost domova je podporována z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

Domov pro seniory poskytuje celodenní nepřetržitou péči o seniory, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují kompletní péči a ve zvýšené formě též ošetřovatelské úkony, jež jim nemohou být zajištěny členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, a dále pro seniory, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.

Nemohou však být přijati senioři, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení.