Změna velikosti písma

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory poskytuje celodenní  péči o seniory, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují kompletní péči a ve zvýšené formě též ošetřovatelské úkony, jež jim nemohou být zajištěny členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, a dále pro seniory, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.

Nemohou však být přijati senioři, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. 

Aktuality

9. 10. 2020
16. 9. 2020
14. 9. 2020
19. 8. 2020