Změna velikosti písma

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice je příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem. Činnost domova je podporována z rozpočtu Jihočeského kraje.

Od 28. 4. 2021 Domov pro seniory Horní Stropnice poskytuje přechodně pobytovou sociální službu (z důvodu rozsáhlé rekonstrukce a přístavby objektu v Dobré Vodě u Horní Stropnice) na následující adrese:

Domov pro seniory Horní Stropnice

Dolní areál Nemocnice České Budějovice, a.s., Pavilon F/3NP, Generála Svobody 10/1986

370 01 České Budějovice

Domov pro seniory poskytuje celodenní nepřetržitou péči o seniory, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují kompletní péči a ve zvýšené formě též ošetřovatelské úkony, jež jim nemohou být zajištěny členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, a dále pro seniory, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.

Nemohou však být přijati senioři, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení.