Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Dobrá Voda > O Dobré Vodě

O Dobré Vodě

Někdejší oblíbené poutní a lázeňské místo, přezdívané rovněž "jihočeské Lourdy", leží na úpatí Kraví hory 3 km jižně od Horní Stropnice.
V osadě, založené roku 1706 hrabětem Albertem Karlem Buquoyem, se nachází mohutný barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie vystavěný v letech 1708-1715 neznámým stavitelským mistrem.

Barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie

Tvoří zdaleka viditelnou dominantu a dodnes je cílem velkých poutí.

Chrám má atraktivní dispozici elipsovité centrály ukazuje na vliv italské církevní architektury.

Jednotné barokní zařízení interiéru pochází z první poloviny 18. století; bohatě vyřezávaný hlavní oltář byl vytvořen v roce 1718, ze stejné doby jsou i boční oltáře, kazatelna, varhany a další součásti vybavení.

Na splendidním vyřezávaném retabulu hlavního oltáře je umístěn milostný obraz Panny Marie Utěšitelky (Maria Trost). Pochází až z r. 1842 a je volnou replikou typu milostné sochy Panny Marie s Ježíškem na levé ruce z kostela Maria - Trost u Štýrského Hradce.
Předchozí, v pořadí druhý obraz byl téměř celý zničen úderem blesku 1. září 1841.
Pro zajímavost uveďme, že kopie Dobrovodské Madony byly po r. 1945 pořízeny také v Sinnsheimu a.d. Elsenz, Linci a ve Vídni, kam jsou pořádány každoroční poutě.

Současně se stavbou kostela vznikla pod hlavním schodištěm trojdílná kaple, která skrývá pramen léčivé vody. Vedle kostela se dodnes zachovaly skromné pozůstatky někdejší buquoyské rezidence, naproti stojí budova bývalé fary z roku 1718.

Podle jedné z legend měl jistý mladík Matěj Egydi z nedalekého Bedřichova (něm. Friedrichschlag) sen, v němž spatřil Pannu Marii. Ta jej upozornila na léčivý pramen v lese a žádala, aby jí na tomto místě postavil kapličku.
Někdo tu také zavěsil na strom obrázek Panny Marie Pomocné. Již tehdy tu začalo docházet k uzdravením. U pramenů pod Kraví horou, na dnešní Dobré Vodě vznikly také lázně, zvané v 16. a 17. stol. "Rožmberské Teplice". V českobudějovickém okresním archivu existují důležité pamětní knihy a listiny k zázračným uzdravením.

Západně od kostela je rezidence (zámeček) z r. 1718, v r. 1825 věnována Buquoyi obci. Bývala to barokní jednopatrová budova, trojkřídlá, nyní domov důchodců. Od kostela je nádherný výhled do okolního podhůří Novohradských hor a Třeboňské pánve.

Pohled do údolí na Horní Stropnici

Pohled do údolí

 

 

 

 

 

 

Kdy Dobrá Voda získala znak, není známo. Dnes je Dobrá Voda součástí obce Horní Stropnice.

Popis znaku: Na modrém štítě je skalnatá hora v horní části porostlá lesem. Uprostřed štítu je studánka s pramenem, ze kterého vytéká směrem dolu jakoby kaskádou potok, který se dole stáčí doprava. Vše je v přirozených barvách. Na horní hraně štítu stojí uprostřed malý červený štítek, na němž je široký zlatý pruh šikmo položený, lemovaný úzkým stříbrným proužkem. Na pruhu šikmo leží stříbrný zvon, hlavicí směrem k hornímu levému rohu.