Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Poskytované služby > Úhrady za služby

Aktuální ceník platný od 1. 2. 2023

dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění

1. Úhrada za ubytování:

Ubytování 1 lůžkový pokoj

Celkem za den

280,00 Kč

 

Celkem za měsíc

8517,00 Kč

Ubytování 2 lůžkový pokoj

Celkem za den

270,00 Kč

 

Celkem za měsíc

8213,00 Kč

 

 2.Úhrada za stravu:

Strava

Hodnota surovin v Kč

Režie v Kč

Cena za den Kč

Cena za měsíc Kč

Snídaně

18,00

22,00

40,00

1217,00

Přesnídávka

5,00

7,00

12,00

365,00

Oběd

43,00

52,00

95,00

2890,00

Svačina

13,00

7,00

20,00

608,00

Večeře

31,00

37,00

68,00

2069,00

Celkem

110,00

125,00

235,00

7149,00

 

3.Úhrada za poskytování péče

Stupeň přiznaného příspěvku na péči

Výše přiznaného příspěvku na péči tj. výše úhrady za poskytovanou péči za kalendářní měsíc

I. stupeň

880,00 Kč

II. stupeň

4400,00 Kč

III. stupeň

12800,00 Kč

IV. stupeň

19200,00 Kč

 

Úhrada celkem za kalendářní měsíc:

Typ ubytování

Ubytování/měsíc

Strava/měsíc

Celkem úhrada/měsíc

1 lůžkový pokoj

8517,00 Kč

7149,00 Kč

15666,00 Kč

2 lůžkový pokoj

8213,00 Kč

7149,00 Kč

15362,00Kč

 

Záloha úhrady (předpis) je stanoven jako součet denních částek za ubytování a stravu násobeným koeficientem 30,42 (průměr dnů za rok). K celkové částce za ubytování a stravu je vždy připočten příspěvek na péči, je-li uživateli přiznán a částka za fakultativní služby, pokud jsou uživatelem využívány (viz sazebník fakultativních služeb).

Uživateli musí po zaplacení úhrady za ubytování a stravování zůstat částka ve výši 15 % jeho příjmu. Jestliže jeho příjem nepostačuje na zaplacení plné úhrady, je tato ponížena tak, aby byla splněna zákonná podmínka minimálního příjmu ve výši 15 % zůstatku měsíčního příjmu uživatele.

 

  SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V DOMOVĚ PRO SENIORY V HORNÍ STROPNICI 

platnost: 01. 02. 2023

 

fakultativní služba

výše úhrady v Kč

četnost

charakteristika

doprava v zájmu uživatele služebním

vozidlem poskytovatele

Škoda Fabia SPZ 4C28498

11,00

1 km

doprava je poskytována pouze v pracovních dnech a dle možnosti organizace

doprovod v zájmu uživatele

384,00

1 hodina

 doprovod zaměstnancem na úřady, nákupy a jiné soukromé záležitosti na přání uživatele pouze v pracovních dnech a dle možností organizace

 

 

Zapůjčení TV přijímače

90,00

měsíc/osoba

poplatek za používání TV přijímače organizace

kopírování, tisk

černobíle

barevně

 

  2,00

 3,00

 

 

1 list

 

pořizování kopií na přání uživatele