Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Poskytované služby > Zdravotní služby

Zdravotní a ošetřovatelská podpora a péče

Lékařská péče

Je zajišťována jedenkrát týdně smluvním praktickým lékařem, nebo dle potřeby uživatelů.

Odborní lékaři: psychiatr, ortoped, aj. - dochází dle určeného časového harmonogramu. K ostatním odborným lékařům je zajištěna přeprava sanitou s doprovodem. Uživatelé však mohou zůstat u svých původních odborných lékařů ze svého dřívějšího bydliště. 

Ošetřovatelská péče

Je zajišťována v nepřetržitém provozu, tj. 24 hodin denně, zdravotnickými a ošetřovatelskými pracovníky s cílem zabezpečit  všechny potřeby uživatelů - aplikace injekcí, podávání léků, pomoc při osobní hygieně aj. Provádějí ošetřovatelskou rehabilitaci, převlékání, úpravy lůžka, polohování a vysazování, roznášejí stravu, případně pomáhají uživatelům při jídle a přivolávají pohotovostní lékařskou službu aj.

Ošetřovatelská rehabilitace je zaměřena jak na kolektivní cvičení ve skupině, tak na rehabilitaci jednotlivců dle požadavku ošetřujícího lékaře. Rehabilitaci zajišťuje k tomu určený  pracovník. Provádí se individuální nácvik chůze, polohování, masáže, nácviky jemné motoriky, asistence při chůzi, cvičení s náčiním i bez, cvičení na rotopedu, dechová a logopedická cvičení, magnety, ultrazvuk, parafínové zábaly, DD proudy, pobyty venku atd.

Personál respektuje soukromí a důstojnost uživatelů. Veškeré osobní údaje a data uživatelů jsou přístupná pouze pověřeným pracovníkům, zpracování údajů odpovídá platným obecně závazným normám a dodržování povinné mlčenlivosti a důvěrnosti informací.