Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Poskytované služby > Sociální služby

Sociální služby

Sociální podpora a péče

Vážení přátelé,

všichni víme, že stáří v samotě nepřináší jen dobré chvíle, přináší mnohdy i značné potíže, které staří lidé obtížně řeší. Mnohé těžkosti zažívají a řeší i blízcí příbuzní. Těm všem, kteří procházejí obdobnou životní situací a rodinám stojícím před rozhodováním a hledáním další vhodné péče o své nejbližší, nabízíme návštěvu a poradenství o dalších službách našeho domova. Navštívit nás můžete kdykoliv po telefonické domluvě.
Uživatel má právo i povinnost důkladného seznámení se všemi potřebnými informacemi, které souvisí s pobytem v zařízení domova pro seniory (Domácí řád).

Služba sociálního pracovníka zahrnuje jednání se zájemcem o službu, práce s potřebnými podklady, doklady a formuláři (vede požadovanou evidenci potřebných osobních údajů, stará se o náležitosti jakými jsou např. přihlášení a odhlášení pobytu, různé evidence apod.).

Kontaktuje v zájmu uživatele další strany a vyjednává s nimi. Spolupracuje  se zdravotním a ošetřovatelským personálem, napojuje uživatele na další služby (zájmové činnosti, terapeutické aktivity).

Poskytuje potřebné informace a poradenskou činnost uživatelům a rodinným příslušníkům z oblasti sociální i sociálně právní, pomáhá při řešení opatrovnických náležitostí v případech zbavení způsobilosti k právním úkonům. 

Pomáhá při řešení problémových situací.

Respektuje etické principy a dbá na ochranu lidských práv a oprávněných požadavků uživatelů služeb.
Cílem a snahou je efektivní koordinace a propojování sociálního prostředí, služeb, rodiny, úřadů aj. v zájmu podpory uživatele.

Úschova cenných věcí

Probíhá na žádost uživatele a domov převezme do úschovy jeho cenné věci např. peněžní hotovost, vkladní knížky, klenoty, aj. cennosti. O převzetí je uživateli vydáno potvrzení.

Řádné podněty, připomínky či stížnosti

Podléhají zpracovanému systému jejich podávání a vyřizování s určenou odpovědností vedoucích pracovníků domova.