Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace pro žadatele > Sazebník

Sazebník

Aktuální ceník

 od 1 .2. 2024 dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění

1. Úhrada za ubytování:

Ubytování 1 lůžkový pokoj

Celkem za den

305,00 Kč

 

Celkem za měsíc

9 278,00

Ubytování 2 lůžkový pokoj

Celkem za den

295,00 Kč

 

Celkem za měsíc

8 974,00

 

2.Úhrada za stravu:

Strava

Hodnota surovin v Kč

Režie v Kč

Cena za den Kč

Cena za měsíc Kč

Snídaně

23,00

22,00

45,00

1369,00

Přesnídávka

5,00

7,00

12,00

365,00

Oběd

48,00

52,00

100,00

3042,00

Svačina

18,00

7,00

25,00

760,00 

Večeře

36,000

37,00

73,00

2221,00

Celkem

130,00

125,00

255,00

7757,00 

 

3.Úhrada za poskytování péče (ve výši přiznaného příspěvku na péči) od 1.7.2024:

Stupeň přiznaného příspěvku na péči

Výše přiznaného příspěvku na péči tj. výše úhrady za poskytovanou péči za 1 měsíc

I. stupeň

880,- Kč

II. stupeň

4 900,- Kč

III. stupeň

14 800,- Kč

IV. stupeň

23 000,- Kč

 

Úhrada celkem za kalendářní měsíc:

Úhrada za měsíc

Ubytování

Strava

Celkem úhrada

1 lůžkový pokoj

9 278,00 Kč

7 757,00 Kč

 17 035,00 Kč

2 lůžkový pokoj

8 974,00 Kč

7 757,00 Kč

 16 731,00Kč

Záloha úhrady (předpis) je stanoven jako součet denních částek za ubytování a stravu násobeným koeficientem 30,42 (průměr dnů za rok). K celkové částce za ubytování a stravu je vždy připočten příspěvek na péči, je-li uživateli přiznán a částka za fakultativní služby, pokud jsou uživatelem využívány (viz sazebník fakultativních služeb).

Uživateli musí po zaplacení úhrady za ubytování a stravování zůstat částka ve výši 15 % jeho příjmu. Jestliže jeho příjem nepostačuje na zaplacení plné úhrady, je tato ponížena tak, aby byla splněna zákonná podmínka minimálního příjmu ve výši 15 % zůstatku měsíčního příjmu uživatele

 

  SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH

  V DOMOVĚ PRO SENIORY V HORNÍ STROPNICI 

platnost: 01. 07. 2024

 

fakultativní služba

výše úhrady v Kč

četnost

charakteristika

doprava v zájmu uživatele služebním

vozidlem poskytovatele Škoda Fabia SPZ 4C28498

vozdilem Citroen Jumper

8,00

 

9,00

1 km

 

1 km

 

doprava je poskytována pouze v pracovních dnech a dle možností organizace 

doprovod v zájmu uživatele

125,00

započatá 1/2 hodina

doprovod zaměstnancem na úřady, nákupy a jiné soukromé záležitosti na přání uživatele pouze v pracovních dnech a dle možností organizace 

 

 

kopírování, tisk

černobíle

barevně

 

  2,00

 3,00

 

 

1 list

 

pořizování kopií na přání uživatele