Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktivity > Smyslová aktivizace

Smyslová aktivizace

V našem zařízení pracujeme s konceptem smyslové aktivizace. Pracovnice v přímé obslužné péči absolvovaly akreditovaný vzdělávací program "Aktivizační praktikantka Smyslové aktivizace". Získané vědomosti a praktické zkušenosti postupně zavádí do praxe.

CO JE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE? 

Smyslová aktivizace podle Lore Wehner

Smyslová aktivizace (dále jen SmA) je celostní koncept, který se zaměřuje na podporu a udržení či navrácení samostatnosti a dovedností seniora. Vlastní SmA nám pomáhá odkrývat zdroje klienta, které v některých případech mohou zůstat neobjeveny a tím paradoxně zhoršují jeho celkový stav. Pokud umožníme seniorovi zapojení do běžných denních aktivit v rámci SmA, můžeme odhalit jeho momentální schopnosti v oblasti sebeobsluhy, ale i mentální úroveň. Na základě takového zjištění se rozšiřuje množství úkonů sebeobsluhy v režii samotného klienta, případně s lehkou podporou či dopomocí personálu.

Klient je na základě zjištěných biografických údajů zván na aktivity, které jsou v centru jeho zájmu a pozornosti, nebo z důvodu podpory navrácení samostatnosti zařazen do SmA, kde jsou jeho „ztracené“ dovednosti s pomocí personálu aktivovány, udržovány a případně navráceny tak, aby byl klient schopen je zase běžně využívat. Tím je samozřejmě posilováno jeho sebevědomí a sebeúcta.

Cíl a smysl smyslové aktivizace

Cílem a smyslem SmA je udržet seniora co nejdéle v psychické pohodě, tělesné kondici a podporovat co nejdéle na co možná nejvyšší úrovni kognitivní funkce. Neboli cílem a smyslem SmA je zapojení všech složek osobnosti, vnímání člověka celostně. To znamená nezanedbávat ani tělo, ani duši, ale ani ducha. Přistupovat ke klientovi důstojně a s respektem.

Pro koho je smyslová aktivizace vhodná?

Do SmA mohou být zapojeni všichni klienti, ale základním principem k zapojení do jakékoliv aktivizace je dobrovolnost, a proto ne všichni se do SmA zapojí.

SmA se využívá především u klientů velmi starých a u klientů s onemocněním demence. Tam je i nejvíce viditelný efekt vlivu smyslové aktivizace.

Proč tomu tak je? Klient ve SmA pracuje s tématy a předměty, které mu jsou známé, běžně je používal ve svém životě a nyní má příležitost se k nim vrátit, znovu je vzít do ruky, pracovat s nimi nebo si přivonět ke známe vůni či ochutnat potravinu, na kterou už dávno zapomněl. Vše, co je zde vyjmenováno otevírá cestu ke vzpomínkám a jsou zapojeny všechny klientovy smysly, proto smyslová aktivizace.

Pomůcky pro smyslovou aktivizaci

Jsou to předměty běžného používání při hygienické péči, úklidu domácnosti, vaření, pečení. Oděvy, šperky, květiny, využívají se různé fotografie, obrázky, písničky, pohybové aktivity apod.